Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
21.06.2023, 16:45

BMC Uchwały ZWZ z dnia 21.06.2023 roku

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał poddanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2023 roku (dalej: ZWZ). Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Bumech informuje, iż dokumenty odnoszące się do roku obrotowego 2022 będące przedmiotem głosowania na ZWZ, tj.: a) Sprawozdanie Zarządu Emitenta z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bumech S.A., b) jednostkowe sprawozdanie finansowe Bumech, c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. zostały opublikowane raportami okresowymi Emitenta dnia 18 kwietnia 2023 roku; zaś d) Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz e) Sprawozdanie Rady Nadzorczej - raportem bieżącym nr 14/2023 dnia 25 maja 2023 roku. Ponadto Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad; a podczas obrad nie miało miejsce zgłoszenie przez Akcjonariusza sprzeciwu do protokołu. Poddane pod głosowanie uchwały nr 7 i 9 nie zostały podjęte. Pełnomocnik dwóch akcjonariuszy zgłosił wniosek o przerwę w obradach, uzasadniając go potrzebą przeanalizowania przez Spółkę możliwości kilkukrotnego zwiększenia proponowanej wysokości kwoty dywidendy dla akcjonariuszy. Na skutek powyższego ZWZ zarządziło przerwę w obradach, które zostaną wznowione dnia 19 lipca 2023 roku o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Emitenta przy ul. Krakowskiej 191.

Załączniki

Inne komunikaty