Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
15.06.2023, 18:38

LBW Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.

Zarząd Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 15 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły uchwały poddane pod głosowanie, a niepodjęte. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty