Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
15.06.2023, 19:13

LBW Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustaleniu, że w skład Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję wchodzić będzie pięć osób. Jednocześnie dnia 15 czerwca 2023 r. do Rady Nadzorczej Emitenta nową trzyletnią, wspólną kadencję powołano Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego, Pana Pawła Koisa, Pana Mieczysława Cieniucha, Pana Pawła Litwina oraz Pana Łukasza Litwina.
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty