Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IMC SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2022    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucieUSD     
 
       data przekazania:2023-05-24    
 
 
  IMC S.A.  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IMC S.A. Spożywczy _spo_  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  L-1468 Luxembourg  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  rue Erasme 16  
  (ulica) (numer)  
  +352 27478488 +352 27478489  
  (telefon)  (fax)  
  www.imcagro.com.ua    
  (e-mail)  (www)  
 
  (NIP)  (REGON)  
  .549300A5UWOTTXX5NY39 .  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.USDw tys.EUR 
 202220212022  
 Revenue114 034,00181 693,00   
 Operating profit/(loss)16 680,0085 559,00   
 Profit/(loss) before income tax-569,0079 824,00   
 Net profit/(loss)-1 121,0078 710,00   
 Net cash flow from operating activity14 795,0067 077,00   
 Net cash flow from investing activity-4 466,00-6 157,00   
 Net cash flow from financing activity-8 014,00-50 320,00   
 Total net cash flow2 315,0010 600,00   
 Total assets326 499,00413 899,00   
 Share capital62,0059,00   
 Total equity150 315,00190 916,00   
 Non-current liabilities116 484,00159 835,00   
 Current liabilities59 700,0063 148,00   
 Weighted average number of shares34 237 146,0033 178 000,00   
 Profit/(loss) per ordinary share (in USD)-0,032,40   
 Total equity per share (in USD)4,395,75   
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 IMC-2022-12-31-en.htmlAnnual report for the year ended 31 December 2022 
 IMC-2022-12-31-en.zipAnnual report for the year ended 31 December 2022 

Załączniki

Inne komunikaty