Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
31.05.2023, 18:23

MOJ Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 26.06.2023roku.

Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach w załączeniu przekazuje przygotowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami :
- Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 oku, - Sprawozdanie MOJ S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczejza 2022 : - Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za2022 rok, - .........................................”.

Załączniki

Inne komunikaty