Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
26.06.2023, 15:00

MOJ Wykaz akcjinariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art.70 pkt 3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 r. Zarząd MOJ S.A. w Katowicach przekazuje
wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku w siedzibie spółki: - Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. : a) Liczba głosów z posiadanych Akcji - 10 324 984 b) Procentowy udział głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. w dnu. 26 czerwca. 2023 r - 100,0 % c) Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów - 73,12 %

Inne komunikaty