Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
3.07.2023, 15:08

IMP Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ IMPERIO ASI S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie dalej, jako „Spółka”, działając w trybie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na wskazanym ZWZ był: 1. January Ciszewski z ilością głosów 1.942.343, co stanowi 64,95 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 24,80 % w ogólnej liczbie głosów. 2. Artur Górski z ilością głosów 578.200, co stanowi 19,33 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 7,38 % w ogólnej liczbie głosów. 3. Sławomir Jarosz z ilością głosów 470.000, co stanowi 15,72 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 6 % w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539)

Inne komunikaty