Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
21.06.2023, 15:06

SEK Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 21 czerwca 2023 r.

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki w Chojnicach.
ZWZ SEKO S.A. zgodnie z par. 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstąpiło od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyło wykonanie jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej uchwały.

Załączniki

Inne komunikaty