Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-30    
 
 
  TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  55-100 Ujeździec Mały  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ujeździec Mały 80  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73  
  (telefon)  (fax)  
  ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl  
  (e-mail)  (www)  
  915-15-25-484 932003793  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody423 096339 07689 83173 063 
 Zysk operacyjny15 36528 5123 2626 144 
 Zysk przed opodatkowaniem6 55521 7591 3924 688 
 Skonsolidowany zysk netto5 79117 5631 2303 784 
 Zysk netto przypisany właścicielom5 79117 5631 2303 784 
 Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona)11 346 93611 346 93611 346 93611 346 936 
 Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)0,511,550,110,33 
 Całkowite dochody ogółem3 12219 0646634 108 
 Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom3 12219 0646634 108 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-62 25523 648-13 2185 095 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 413-47 250-1 574-10 181 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej69 01232 11714 6526 920 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-6578 515-1401 835 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  31.03.202331.03.202231.03.202331.03.2022 
 Aktywa trwałe razem905 014915 524193 565196 781 
 Aktywa obrotowe razem510 786422 576109 24790 828 
 Suma aktywów1 415 8001 338 100302 813287 609 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem519 208507 980111 049109 184 
 Zobowiązania długoterminowe razem435 325368 50393 10879 205 
 Kapitał własny razem461 268461 61798 65699 219 
 Kapitał własny przypisany właścicielom461 268461 61798 65699 219 
 Wyemitowany kapitał akcyjny11 34711 3472 4272 439 
 Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowegood 01.01.2023od 01.01.2022od 01.01.2023od 01.01.2022 
  do 31.03.2023do 31.03.2022do 31.03.2023do 31.03.2022 
 Przychody423 096339 07689 83173 063 
 Zysk operacyjny15 36528 5123 2626 144 
 Zysk przed opodatkowaniem6 55521 7591 3924 688 
 Zysk netto5 79117 5631 2303 784 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-62 25523 648-13 2185 095 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 413-47 250-1 574-10 181 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej69 01232 11714 6526 920 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-6528 519-1381 836 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  31.03.202331.03.202231.03.202331.03.2022 
 Aktywa obrotowe razem510 786422 576109 24790 828 
 Aktywa trwałe razem905 014915 524193 565196 781 
 Suma aktywów1 415 8001 338 100302 813287 609 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem519 208507 980111 049109 184 
 Zobowiązania długoterminowe razem435 325368 50393 10879 205 
 Kapitał własny razem461 268461 61798 65699 219 
 Kapitał podstawowy11 34711 3472 4272 439 
 Dane dotyczące skroconego sprawozdania finansowegood 01.01.2023od 01.01.2022od 01.01.2023od 01.01.2022 
  do 31.03.2023do 31.03.2022do 31.03.2023do 31.03.2022 
 Przychody423 399340 26389 89673 318 
 Zysk operacyjny11 38528 5042 4176 142 
 Zysk przed opodatkowaniem2 89021 6636144 668 
 Zysk netto2 34117 5214973 775 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-63 89321 716-13 5664 679 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 733-45 783-793-9 865 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej65 47832 25713 9026 951 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto-2 1488 190-4561 765 
  stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień 
  31.03.202331.03.202231.03.202331.03.2022 
 Aktywa obrotowe razem460 271408 62998 44387 130 
 Aktywa trwałe razem892 886900 011190 971191 904 
 Suma aktywów1 353 1561 308 640289 414279 034 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem413 716453 43788 48696 684 
 Zobowiązania długoterminowe razem386 487314 79782 66267 122 
 Kapitał własny razem451 508451 83696 56996 342 
 Kapitał podstawowy11 34711 3472 4092 419 
 
 
 
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2023_03 20230530 final.pdfSkrócone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2023 rok 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-30Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu  
 2023-05-30Radosław ChmurakWiceprezes Zarządu  
 2023-05-30Dawid TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-05-30Tomasz TarczyńskiCzłonek Zarządu  
 2023-05-30Krzysztof CetnarCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty