Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
26.06.2023, 21:00

ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a nie została podjęta. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.pulawy.grupaazoty.com w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenie a także opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym oraz załączone do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 30 maja 2023 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-20
ZAP Podjęcie rozmów w celu zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A.
62,00
+0,97
2023-11-14
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w październiku 2023 roku.
65,80
-0,30
2023-11-09
ZAP Informacja dotycząca produkcji melaminy
67,20
0,00
2023-11-08
ZAP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
66,20
0,00
2023-10-26
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
70,20
0,00
2023-10-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wrześniu 2023 roku.
72,00
0,00
2023-09-27
ZAP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
70,80
0,00
2023-09-26
ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
70,80
0,00
2023-09-18
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
71,20
0,00
2023-09-12
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sierpniu 2023 roku.
72,00
-2,22