Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
28.06.2023, 21:51

ZAP Informacja o wpływie sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku, Spółka zakończyła sprzedaż łącznie 938 478 jednostek uprawnień do emisji CO2 („Jednostki EUA”) zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach. Sprzedaż dotyczyła nadwyżki Jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok.
Spółka dokonała oceny wpływu w/w sprzedaży na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Emitenta. Sprzedaż Jednostek EUA wpływa pozytywnie na sytuację płynnościową oraz obniżenie długu netto Spółki zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Wartość przychodu ze sprzedaży Jednostek EUA wyniosła 80,8 mln EUR (360,2 mln PLN). Dochód uzyskany ze sprzedaży Jednostek EUA powiększy jednostkowy i skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA za II kwartał oraz za I półrocze 2023 roku o kwotę 182,2 mln PLN. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-20
ZAP Podjęcie rozmów w celu zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A.
62,00
+0,97
2023-11-14
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w październiku 2023 roku.
65,80
-0,30
2023-11-09
ZAP Informacja dotycząca produkcji melaminy
67,20
0,00
2023-11-08
ZAP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
66,20
0,00
2023-10-26
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
70,20
0,00
2023-10-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wrześniu 2023 roku.
72,00
0,00
2023-09-27
ZAP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
70,80
0,00
2023-09-26
ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
70,80
0,00
2023-09-18
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
71,20
0,00
2023-09-12
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sierpniu 2023 roku.
72,00
-2,22