Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEEIN: strona spółki
30.06.2023, 15:06

BEE Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
Michał Zygmunt Sochacki, posiadający 350 000 głosów, co stanowiło 58,33% ogólnej liczby głosów na WZ i 30,17 % głosów ogółem w Spółce. Artur Lipiński, posiadający 250 000 głosów, co stanowiło 41,67 % ogólnej liczby głosów na WZ i 21,55 % głosów ogółem w Spółce

Inne komunikaty