Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
13.07.2023, 14:50

LBW Podpisanie umowy na dostawę namiotów NS/97

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę namiotów NS/97, Zarząd Lubawa S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu [Zamawiający] podpisała z Emitentem, umowę na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: namiotów NS/97 [postępowanie nr MAT/69/2/OiB/KŁ/2023] w łącznej cenie 20 578 928,28 zł brutto, stanowiących w całości zamówienie gwarantowane. Termin realizacji umowy to 180 dni od daty jej podpisania, jednak nie później niż do 30 listopada 2023 r. Treść umowy oraz jej warunki realizacji, w tym dotyczące kar umownych, nie odbiegają od umów tego typu zwykle zawieranych przez Emitenta.
Ze względu na wysoką wartość umowy, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty