Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
14.07.2023, 12:17

ZAP Informacja dot. umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca br. powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 13 lipca 2023 roku przez drugą stronę aneksu do umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” zawartego pomiędzy Spółką, a konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A., Polimex Energetyka Sp. z o.o. oraz SBB Energy S.A., generalnym wykonawcą inwestycji („Wykonawca”).
Aneks wprowadza następujące zmiany do umowy: zwiększa wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy o kwotę 35 mln zł (do kwoty 1.196.655.000,00 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług) oraz wydłuża okres realizacji kontraktu o 223 dni, do dnia 3 czerwca 2023 r. Powyższe zmiany wyczerpują roszczenia Wykonawcy, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 36/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku oraz nr 7/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Strony. Ze względu na awarię turbiny parowej, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 z dnia 29 maja 2023 roku, inwestycja nie została zakończona ww. terminie. Wstępna ocena Wykonawcy przewiduje, że zakończenie inwestycji (przekazanie bloku do eksploatacji) nastąpi do dnia 30 września 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-20
ZAP Podjęcie rozmów w celu zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A.
62,00
+0,97
2023-11-14
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w październiku 2023 roku.
65,80
-0,30
2023-11-09
ZAP Informacja dotycząca produkcji melaminy
67,20
0,00
2023-11-08
ZAP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
66,20
0,00
2023-10-26
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
70,20
0,00
2023-10-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wrześniu 2023 roku.
72,00
0,00
2023-09-27
ZAP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
70,80
0,00
2023-09-26
ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
70,80
0,00
2023-09-18
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
71,20
0,00
2023-09-12
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sierpniu 2023 roku.
72,00
-2,22