Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
19.07.2023, 15:29

BMC Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 19.07.2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Derę.
Złożył oświadczenie, w którym poinformował, iż: • nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; • nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Tomasz Dera jest absolwentem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, a także Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To ekspert z obszaru relacji inwestorskich, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, przejęć i fuzji oraz wprowadzania ładu korporacyjnego. Z rynkiem kapitałowym, zarzadzaniem oraz nadzorem związany jest od blisko dwóch dekad, pełniąc funkcje kierownicze w podmiotach gospodarczych. Biegle posługuje się językiem angielskim. Szczegółowy życiorys zawodowy Pana Tomasza Dery przedstawia się następująco: 05.2022 – 06.2023 Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach Wiceprezes zarządu 01.2021 – 04-2021 KOGER Sp. z o.o. w Żelechowie prezes zarządu 03.2011 – 07-2017 WOJCIESZOWIANKA S.A. w Wojcieszowie prezes zarządu 10.2006 – 03.2011 HAWE S.A. w Warszawie dyrektor biura zarządu i prokurent 03.2005 – 07.2006 Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. w Warszawie dyrektor biura zarządu 11.2001 – 01.2005 Ministerstwo Skarbu Państwa zastępca dyrektora biura ministra Pan Tomasz Dera zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek wskazanych poniżej: 02.2021 – 05.2022 Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przewodniczący rady nadzorczej 04.2019 – nadal Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. przewodniczący rady nadzorczej 05.2017 – 04.2018 KOBUD S.A. w Łęcznej członek rady nadzorczej 06.2011 – 12.2012 TEOMA S.A. w Warszawie członek rady nadzorczej 06.2011 – 07.2012 MEDISOW S.A. w Legnicy przewodniczący rady nadzorczej 06.2003 – 07.2006 ZELMER S.A. w Rzeszowie przewodniczący rady nadzorczej 04.2002 – 11.2004 NFI Progress S.A. w Warszawie sekretarz rady nadzorczej

Inne komunikaty