Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
19.07.2023, 17:09

LBW Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Emitenta, za I półrocze 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.06.2023.
- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,4 mln zł, wobec 31,2 mln zł w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 20,8 mln zł tj. o 66,7% . - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 8,2 mln zł, wobec 0,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 8,6 mln zł. - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 7,10 mln zł, wobec 0,05 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 7,15 mln zł. Zmniejszenie osiągniętych przychodów w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. wynika z osiągnięcia w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w pierwszej połowie roku. Ponadto odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Spółka poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania się do realizacji pozyskanych w ostatnim okresie istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty