Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2023 roku konsorcjum („Wykonawca”), w skład którego wchodzą: General Electric Global Services GmbH z siedzibą w Szwajcarii, General Electric International Inc. z siedzibą w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Spółka, zawarło z PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) aneks („Aneks”) do umowy na budowę dwóch nowych bloków energetycznych Elektrowni Dolna Odra („Kontrakt”, jak opisano w raporcie bieżącym nr 6/2020). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Zamawiający i Wykonawca ustalili, że termin przekazania do eksploatacji bloków gazowo-parowych zostaje przesunięty z 11 grudnia 2023 roku na dzień nie późniejszy niż 30 kwietnia 2024 roku. Wydłużenie terminu realizacji Kontraktu spowodowane jest wystąpieniem zdarzeń o charakterze siły wyższej, a Wykonawca wykazał Zamawiającemu ich wpływ na realizację zobowiązań kontraktowych i możliwość należytej realizacji Kontraktu. Pozostałe istotne postanowienia Kontraktu pozostają bez zmian.

Inne komunikaty