Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 29 lutego 2023 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu pomiędzy Spółką a Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach („PxB”)(podmiot zależny Emitenta) umowy („Umowa”) mającej za przedmiot prace budowlane i instalacyjne na potrzeby projektu wybudowania bloku gazowo-parowego w Rybniku (opisanego w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 29 lutego 2023 roku). Wartość wynagrodzenia PxB z tytułu Umowy ma charakter kosztorysowy i wynosi 205.983.970,04 PLN netto, a końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na dzień 31 grudnia 2026 roku.

Inne komunikaty