Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ERG: strona spółki
24.08.2023, 15:58

ERG Rozliczenie skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty nabycia

Zarząd ERG S.A. [dalej "Spółka"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023, 17/2023 i 19/2023 podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym dokonano rozliczenia skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty. W wyniku skupu Spółka dokonała zakupu 18.500 akcji własnych, co stanowi 2,11% ogólnej liczby akcji Spółki. Łącznie Spółka posiada aktualnie 150.297 akcji własnych o średniej cenie zakupu wynoszącej 60,25 zł za akcję, co stanowi 17,16% ogólnej liczby akcji Spółki, dających 17,16% ogólnej liczby głosów. Stopa alokacji złożonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji wyniosła 3,11%.

Inne komunikaty