Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
29.08.2023, 19:00

LBW Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za I półrocze 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.06.2023.
- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 139,3 mln zł, wobec 196,7 mln zł w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 57,4 mln zł tj. o 29,2%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,7 mln zł, wobec 29,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 28,7 mln zł tj. o 97,6%. - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 3,7 mln zł, wobec 23,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 19,7 mln zł tj. o 84,2%. Spadek przychodów w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. wynika z osiągnięcia w segmencie sprzętu specjalistycznego w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w pierwszej połowie roku. W okresie sprawozdawczym Istotnemu zmniejszeniu w porównaniu z I połową 2022 r. uległy przychody segmentu tkanin. Ponadto odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Grupa poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania produkcji pozyskanych w ostatnim okresie istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

Inne komunikaty