Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
4.09.2023, 17:26

BLO Zawarcie umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną Emitenta: Played With Fire sp. z o.o.

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od swojego podmiotu zależnego – spółki Played With Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zawarciu przez tę spółkę z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych umowy o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu: Program Wsparcia Gier Wideo 2023. Wartość dofinansowania wynosi 400 000,00 złotych, a całkowity planowany koszt realizacji zadania to 500 000,00 złotych.

Inne komunikaty