Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym zmienia datę publikacji raportu Spółki za I półrocze 2023 z dnia 21 września 2023 roku, podanego w terminarzu raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, na dzień 07 września 2023 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty