Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ECK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Tomasza Wlazło

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2023 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Pana Tomasza Wlazło o zmianie ogólnej liczby posiadanych przez niego bezpośrednio głosów w Spółce.
Treść otrzymanego Zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty