Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych .

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego zawartej w dniu 8 lipca 2020 r. („Umowa”), na mocy którego łączna suma gwarancyjna z tytułu gwarancji wystawianych w ramach Umowy zostaje podwyższona ze 158.500.000,00 PLN do 208.500.000,00 PLN i limit kwotowy w tej wysokości obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty