Trwa ładowanie...
Notowania
PROACTA: strona spółki
18.09.2023, 17:14

PAC Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia przez spółkę zależną Proacta Sp. z o.o.

Zarząd spółki Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18.09.2023 roku powziął informację o otrzymaniu zamówienia przez spółkę zależną Emitenta, tj. Proacta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka zależna”) od Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka zamawiająca”).
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Spółkę zależną koncepcji systemu AI umożliwiającej wsparcie lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych, przyczyniających się do poprawy jakości i skuteczności opieki zdrowotnej. Zgodnie z zamówieniem Spółka zależna dostarczy Spółce zamawiającej opracowaną koncepcję do dnia 13.10.2023 roku. Wartość zamówienia wynosi 750.00,00 PLN netto, słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Proacta S.A. bezpośrednio posiada 98,2%, a pośrednio poprzez spółkę zależną CDT2 Sp. z o.o. łącznie 100% udziałów w Proacta Sp. z o.o., która specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań bioinformatycznych dla sektora zdrowia oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu. Realizacja wyżej wskazanego zamówienia w ocenie Zarządu Emitenta będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty