Trwa ładowanie...
Notowania

EEX Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Zarząd Eko Export S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 wyznaczonych raportem bieżącym Emitenta nr 2/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. oraz zmieniony raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 10 września 2023 r.
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok wyznaczona na dzień 20 września 2023 r. zostaje przesunięta na dzień 29 września 2023 r. Następstwem opóźnienia publikacji raportu rocznego będzie automatyczne opóźnienie publikacji raportu za pierwszy kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023. Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2023 wyznaczona na dzień 27 września 2023 r. zostaje przesunięta na dzień 6 października 2023 r. Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 wyznaczona na dzień 29 września 2023 r. zostaje przesunięta na dzień 24 listopada 2023 r. Przesunięcie terminu spowodowane jest przedłużającymi się pracami księgowymi nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spółki za rok 2022.

Inne komunikaty