Trwa ładowanie...
Notowania
GAMIVO: strona spółki
18.09.2023, 20:47

GMV Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect

Zarząd GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie /Spółka, Emitent/ zawiadamia, że w dniu 18 września 2023 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 1.007.500 /jeden milion siedem tysięcy pięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr /dziesięć groszy/ każda akcja.

Inne komunikaty