Trwa ładowanie...
Notowania
SKYLINE: strona spółki
18.09.2023, 21:30

SKL Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku

Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku, informującego o datach przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 21 września 2023 roku.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2023 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, wskazane raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty