Trwa ładowanie...
Notowania
EFEKT: strona spółki
18.09.2023, 22:21

EFK Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2023 r. zawiadomienia Znaczne pakiety – stan posiadania akcji przez porozumienie akcjonariuszy KE „efekt” S.A. z dnia 16 września 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie.
Treść przedmiotowego zawiadomienia, które nie podlega weryfikacji, przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty