Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
19.09.2023, 18:39

BMC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-19    
 
 
  BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-389 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 191  
  (ulica) (numer)  
  32 789 38 50 32 789 38 51  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl  
  (e-mail)  (www)  
  954-00-05-359 272129154  
  (NIP)  (REGON)  
 PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) ul. Orzycka 6 lok. 1B 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze/2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Dane do skróc onego sprawozdania Grupy Bumech S.A     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów303 943469 76165 888101 183 
 Koszt własny sprzedaży318 769254 66769 10254 853 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-44 003197 135-9 53942 461 
 Zysk (strata) brutto-45 201186 434-9 79940 156 
 Zysk (strata) netto-36 850145 175-7 98831 270 
 Liczba udziałów/akcji średnioważona w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-2,5410,02-0,552,16 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej48 709189 12210 55940 735 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-101 862-29 519-22 082-6 358 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 360-13 396-2 246-2 885 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.23Stan na 31.12.22Stan na 30.06.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe722 671696 151162 387148 436 
 Aktywa obrotowe428 987525 05396 395111 954 
 Kapitał własny743 101779 534166 978166 215 
 Zobowiązania długoterminowe169 147162 85638 00834 725 
 Zobowiązania krótkoterminowe239 410278 81453 79659 450 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)51,3153,8311,5311,48 
 Dane do skróc onego sprawozdania Bumech S.A     
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 48624 76812 4625 335 
 Koszt własny sprzedaży50 42823 84910 9325 137 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 363-2 238512-482 
 Zysk (strata) brutto18 257122 3763 95826 359 
 Zysk (strata) netto14 53996 2343 15220 728 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 60814 481 60814 481 60814 481 608 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1,006,650,221,43 
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-17 733-12 061-3 844-2 598 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 76344 1042 5509 500 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-518-3 256-112-701 
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJStan na 30.06.23Stan na 31.12.22Stan na 30.06.23Stan na 31.12.22 
 Aktywa trwałe318 951298 75971 67063 703 
 Aktywa obrotowe167 167173 30237 56336 952 
 Kapitał własny345 375330 83677 60770 542 
 Zobowiązania długoterminowe94 78379 60121 29816 973 
 Zobowiązania krótkoterminowe45 96061 62410 32713 140 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)23,8522,855,364,87 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 JSF_IH_2023.pdfSprawozdanie finansowe Bumech S.A. 
 RzP_BUMECH_06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego Bumech S.A. 
 SSF_IH_2023.pdfSprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
 RzP_GK_BUMECH_06.2023-sig.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
 SSZ_1H_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-19Marcin SutkowskiPrezes Zarządu  
 2023-09-19Andrzej BukowczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty