Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
21.09.2023, 8:51

BMC Zawarcie umowy eksportowej na sprzedaż węgla

Bumech S.A. dnia 21.09.2023 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. (dalej: Sprzedający) z odbiorcą zagranicznym (dalej: Kupujący) umowy ramowej określającej warunki i zasady sprzedaży węgla energetycznego.
Szacowana maksymalna wartość przedmiotowej umowy wynosi 169 mln PLN netto. Dostawy węgla będą realizowane w 2023 oraz 2024 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu Kupujący i Sprzedający potwierdzili dostawę pierwszej partii surowca opiewającej na kwotę 96 mln PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu transakcji w handlu międzynarodowym surowcami energetycznymi.

Inne komunikaty