Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
21.09.2023, 15:36

EAH Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Skrzypka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, począwszy od dnia 21 września 2023 roku.
Informacje dotyczące delegowanego Członka Rady Nadzorczej: 1. Imię i nazwisko: Adam Skrzypek 2. Rok urodzenia: 1971 r. 3. Dane o wykształceniu: (uczelnie, kierunki studiów, w tym studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, daty ich ukończenia) 1993 – 1998: Wyższa Szkoła Morska (Obecnie Akademia Morska) Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Temat pracy dyplomowej: Przestępstwa i Wykroczenia Podatkowe w Prawie Polskim. 4. Dane o przebiegu pracy zawodowej obrazujące kwalifikacje i doświadczenia istotne dla funkcji pełnionej w spółce: 06.2022 – nadal Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej 09.2010 – 06.2022 Esotiq & Henderson S.A. – Prezes Zarządu 09.2010 – 06.2022 Luma sp. z o.o. – Prezes Zarządu 09.2014 – 06.2022 Esotiq Germany GmbH – Prezes Zarządu 10.2019 – 06.2022 Esotiq International OÜ – Prezes Zarządu 06.2012 – nadal Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu 10.2002 – 12.2010 LPP S.A. – Dyrektor Brandów ESOTIQ i HENDERSON 03.2002 – 10.2002 Securitas Poland sp. z o.o. – Dyrektor Regionu Północ 03.2000 – 03.2002 Kuchnia Polska sp. z o.o. – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Północ 02.1997 – 03.2000 Kimberly-Clark Poland sp. z o.o. – Regional Sales Manager Północ 5. Aktualne miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko lub charakter prowadzonej działalności: Adam Skrzypek SPP – Indywidualna działalność gospodarcza, pośrednictwo w sprzedaży towarów 6. Wszystkie aktualnie sprawowane funkcje w innych spółkach, spółdzielniach, fundacjach itd.: Eva Minge Design sp. z o.o. – Prezes Zarządu „Fundacja Eva Minge Design” – Członek Rady Fundacji Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej 7. Aktualnie sprawowane funkcje w organizacjach społecznych i politycznych: Brak 8. Stan posiadania akcji spółki oraz spółek powiązanych, dominujących, zależnych: 96 634 akcji Esotiq & Henderson S.A., w tym 99 634 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa glosy na walnym zgromadzeniu oraz 7 000 akcji na okaziciela, zwykłych. 9. Wszelkie informacje dotyczące spraw mogących rzutować na postępowanie lub zachowanie członka organu: Brak 10. Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że: – nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, – nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, – nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty