Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
26.09.2023, 21:22

ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2023 z dnia 29 maja 2023 roku oraz nr 37/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 września 2023 od Polimexu-Mostostal S.A., generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” („Wykonawca”) zaktualizowanego harmonogramu prac, zgodnie z którym zakończenie inwestycji jest przewidywane na połowę grudnia 2023 roku.
Przesunięcie terminu zakończenia prac związane jest z nieprzewidzianymi problemami technicznymi podczas rozruchu. Jednocześnie Emitent informuje, że awaria turbiny parowej, o której Emitent komunikował w raporcie bieżącym nr 26/2023 z dnia 29 maja 2023 roku została skutecznie usunięta przez Wykonawcę i turbina została zsynchronizowana z siecią krajową. Budowa została zakończona i obecnie trwa ruch regulacyjny bloku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr L 173/1 ze zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-11-20
ZAP Podjęcie rozmów w celu zaprzestania działań dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przez Orlen S.A.
62,00
+0,97
2023-11-14
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w październiku 2023 roku.
65,80
-0,30
2023-11-09
ZAP Informacja dotycząca produkcji melaminy
67,20
0,00
2023-11-08
ZAP QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
66,20
0,00
2023-10-26
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za III kwartał 2023 roku oraz 9 miesięcy 2023 roku.
70,20
0,00
2023-10-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. we wrześniu 2023 roku.
72,00
0,00
2023-09-27
ZAP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
70,80
0,00
2023-09-26
ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
70,80
0,00
2023-09-18
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
71,20
0,00
2023-09-12
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sierpniu 2023 roku.
72,00
-2,22