Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BLOOBER: strona spółki
27.09.2023, 8:19

BLO Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Emitenta: Played with Fire sp. z o.o.

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") informuje, że otrzymał w dniu 26 września 2023 r. informację od spółki zależnej - Played with Fire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "PWF"), o zawarciu w dniu 26 września 2023 r. umowy wydawniczej z wydawcą Perpetual Europe Ltd z siedzibą w Surrey, Wielka Brytania, na wydanie gry PWF „Mixture” (dalej jako "Gra") na platformę PlayStation VR2, zarówno w wersji cyfrowej jak i pudełkowej. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Premiera Gry planowana jest na przełomie lat 2023/2024.
W ocenie Emitenta sprzedaż Gry może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Emitenta

Inne komunikaty