Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AIRWAY: strona spółki
20.11.2023, 15:32

AWM Powołanie nowego Członka Zarządu w Airway Medix S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a inwestorami branżowymi, o których mowa w ww. raporcie bieżącym, Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że zgodnie z postanowieniami ww. umowy inwestycyjnej w dniu 20 listopada 2023 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z tym samym dniem Pana Petera Kröner do Zarządu Emitenta.
Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Zarządu. Pan Peter Kröner posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży zaopatrzenia ośrodków medycznych z różnych branż w profesjonalne produkty i sprzęt medyczny. Pan Peter Kröner posiada wykształcenie średnie. W ramach edukacji odbył praktykę ogólnogospodarczą (Apprenticeship in general business administration - training on the job). Przebieg kariery nowego Członka Zarządu obejmuje przede wszystkim zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich i dyrektorskich w niemieckich spółkach związanych z dystrybucją i sprzedażą sprzętu medycznego takich jak: • 01/03 – aktualnie: Kröner Medizintechnik GmbH – Altenkirchen, własna działalność w Niemczech w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego, w tym również Dyrektor Zarządzający dla takich firm jak Thurgau Medical AG – Kreuzlingen Szwajcaria, Kröner Shockwave GmbH Baden-Baden Miemczy, czy Arca Medica – Baden-Baden – Niemcy; • 08/1999 – 12/2002 – EMS Medical GmbH – Konstanz, stanowisko: Director International Sales & Marketing, międzynarodowa sprzedaż sprzętu medycznego dla urologii, ortopedii, chirurgii; • 05/1996 – 05/1999 Optimed Medizinische Instrumente GmbH, Ettlingen, stanowisko: Director International Sales – marketing i zarządzanie w zakresie artykułów jednorazowych w urologii, radiologii, urazach; • 08/1995 - 03/1996 – C.R. Bard/ Angiomed, Karlsruhe, stanowisko: Sales Director Switzerland, Austria, Eastern Europe, Former, Dyrektor sprzedaży w Szwajcarii, Austrii, Europie Wschodniej, byłej Jugosławii; • 01/1992 - 12/1993 - Angiomed AG, Karlsruhe, stanowisko: Export Manager Europe concentrating on Great Britain, Nordic Countries, Belgium, The Netherlands, witzerland, Austria, Italy, Eastern Europe – sprzedaż i marketing sprzętu medycznego na rynkach Wielkiej Brytanii, krajach nordyckich, Belgii, Holandii, Witzerland, Austrii, Włoszech i Europie Wschodniej; • 09/1990 - 12/1991 –Angiomed AG, Karlsruhe, stanowisko: Sales Manager Northern Europe - Great Britain, Scandinavia (Nordic Countries) – Manager ds. sprzedaży sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii urologia, radiologia, gastroenterologia, kardiologia w Wielkiej Brytani i Skandynawii. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Peter Kröner nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty