Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FERRUM: strona spółki
20.11.2023, 16:07

FER Aktualizacja informacji nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem Pekao S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] a Bankiem Pekao S.A. [Bank], Zarząd FERRUM S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 20 listopada 2023 r. powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu pomiędzy Bankiem a ZKS FERRUM kolejnego aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy na mocy, którego przede wszystkim zwiększono wysokość wielocelowego limitu kredytowego do kwoty 17 mln zł, a okres dostępności tego limitu został wydłużony do dnia 20 listopada 2024 r.
W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem.

Inne komunikaty