Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
20.11.2023, 15:20

ULG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20 listopada 2023 r. otrzymał od Pana Mateusza Zawadzkiego, Prezesa Zarządu Spółki, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach nabycia akcji Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty