Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATENDE: strona spółki
20.11.2023, 16:31

ATD Przekroczenie progu 10% głosów na WZ spółki

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. otrzymał zawiadomienie od PKO BP BANKOWY PTE S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „PTE”), iż reprezentowane przez PTE fundusze PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny (razem zwane dalej „Fundusze”) łącznie przekroczyły 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co nastąpiło w wyniku rozliczenia transakcji nabycia 11.232 akcji Emitenta przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w dniu 17 listopada 2023 r.
Przed nabyciem akcji, o którym mowa powyżej, Fundusze posiadały łącznie 3.625.126 akcji Spółki, stanowiących 9,97% kapitału zakładowego Spółki. Z tych akcji przysługiwało 3.625.126 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 9,97% ogólnej liczby głosów. Według stanu na dzień 17 listopada 2023 r., po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Emitenta, Fundusze posiadały łącznie 3.636.358 akcji Spółki, co stanowiło 10,01%% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.636.358 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,01% ogólnej liczby głosów. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty