Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
20.11.2023, 17:03

TEN QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  50 - 416 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Traugutta 45  
  (ulica) (numer)  
 
  (telefon)  (fax)  
 
  (e-mail)  (www)  
  8982196752 021744780  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
 Płatności335 219403 48873 23586 068 
 Przychody netto327 954407 39171 64886 901 
 Koszt własny sprzedaży56 03850 67612 24310 810 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej20 25768 4724 42614 606 
 Zysk (strata) brutto17 23270 1243 76514 958 
 Zysk (strata) netto16 86959 5983 68512 713 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej90 986115 62819 87824 665 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 226-47 138-5 730-10 055 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-57 037-94 095-12 461-20 072 
 Aktywa trwałe285 980314 13861 69266 982 
 Aktywa obrotowe215 517206 57046 49244 046 
 Kapitał własny310 545342 46566 99173 022 
 Zobowiązania długoterminowe48 86668 22110 54114 546 
 Zobowiązania krótkoterminowe142 087110 02230 65123 459 
 Liczba akcji (w szt)7 334 8227 301 7837 334 8227 301 783 
 Średniważona liczba akcji (w szt)7 334 8227 334 8227 334 8227 334 822 
 Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)2,308,160,501,73 
 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
 Przychody295 001380 53464 44981 172 
 Koszt własny sprzedaży39 06938 0958 5358 126 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej20 69764 9914 52213 863 
 Zysk (strata) brutto25 94469 5675 66814 839 
 Zysk (strata) netto27 47760 9096 00312 992 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej87 331104 41419 07922 273 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-26 207-44 911-5 725-9 580 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-48 772-91 407-10 655-19 498 
 Aktywa trwałe304 852322 10565 76368 681 
 Aktywa obrotowe190 152176 39141 02037 611 
 Kapitał własny310 315328 94766 94270 139 
 Zobowiązania długoterminowe47 18565 89310 17914 050 
 Zobowiązania krótkoterminowe137 504103 65629 66322 102 
 Liczba akcji (w szt)7 334 8227 301 7837 334 8227 301 783 
 Średniważona liczba akcji (w szt)7 334 8227 334 8227 334 8227 334 822 
 Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR)3,758,340,821,77 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="66" span="2" height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl190" width="511" style="height: 12.75pt; width: 383pt"> </td> <td class="xl190" width="71" style="width: 53pt"> </td> <td class="xl190" width="71" style="width: 53pt"> </td> <td class="xl192" width="66" style="width: 50pt"> 2023 </td> <td class="xl192" width="66" style="width: 50pt"> 2022 </td> </tr> <tr height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl190" style="height: 12.75pt"> Kurs EUR/PLN </td> <td class="xl190"> </td> <td class="xl190"> </td> <td class="xl192"> </td> <td class="xl192"> </td> </tr> <tr height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl189" style="height: 12.75pt"> - dla danych bilansowych </td> <td class="xl189"> </td> <td class="xl189"> </td> <td class="xl191"> 4,6356 </td> <td class="xl191"> 4,6899 </td> </tr> <tr height="17" style="height: 12.75pt"> <td height="17" class="xl189" style="height: 12.75pt"> - dla danych rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych </td> <td class="xl189"> </td> <td class="xl189"> </td> <td class="xl191"> 4,5773 </td> <td class="xl191"> 4,688 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 TSG raport 3Q23 final.pdfraport 3q 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Andrzej IlczukPrezes Zarządu  
 2023-11-20Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty