Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KVT Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 20 listopada 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania z dniem 20 listopada 2023 r. do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Piotrowskiego.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Wojciecha Piotrowskiego. Absolwent studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje w Biznesie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Certyfikowany Międzynarodowy Coach Biznesu. 25 letnie doświadczenie w międzynarodowych środowiskach biznesowych, wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu działami sprzedaży i wsparcia biznesu w wielu branżach. Doświadczenie Członka Zarządu i Doradcy Zarządów w międzynarodowych i polskich firmach. Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą dla wyższej kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania zespołami, projektami, sprzedaży, strategii rozwoju biznesów. Karierę zawodową rozwijał pracując w okresie 3.1999 – 12. 2011 dla Provident Polska S.A., piastując stanowiska dyrektorskie, będąc kluczową osobą w firmie objętej międzynarodowym programem rozwojem Fast Track, w ramach którego przejmował odpowiedzialność za kluczowe obszary biznesowe w firmie: - Kierownik Regionalny ds. Operacyjnych, - Kierownik Działu Wsparcia Operacyjnego, - Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej, - Dyrektor Działu Odzyskiwania Należności, - Dyrektor Operacyjny, - Dyrektor Działu Zakupów. W okresie 4.2012 - 3.2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Learning Systems Poland należącej do Grupy Empik Media & Fashion. Zarządzał największą w Polsce siecią szkół językowych Empik School. Następnie w okresie 6.2015 - 4.2017 swoją karierę związał z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, gdzie z ramienia Funduszu Inwestycyjnego Adwent International pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu z sukcesem przeprowadzając akwizycję szkół językowych Profi-Lingua, integrując nowy biznes do struktur WSiP. W okresie 4.2015 - 12.2020 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego BNI Poland, międzynarodowej organizacji biznesowej zrzeszającej 3000 firm sektora MŚP w Polsce i ponad 300 tys. firm na całym świecie, oraz Dyrektora Generalnego Corporate Connections Polska, organizacji dla właścicieli największych przedsiębiorstw. W okresie 9.2020 - 4.2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO S.A.), gdzie odpowiadał za rozwój nowych projektów biznesowych w ramach grupy kapitałowej. W okresie 6.2021 - 1.2022 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego- Członka Zarządu Krynicy Vitamin S.A. odpowiadając za Dział Handlowy, HR, IT oraz nowe inicjatywy biznesowe w tym m.in. przygotowanie i wprowadzenie do oferty produkcji kosmetyków do portfolio firmy. W okresie 2.2022 -11.2022 pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu Krynicy Vitamin S.A. odpowiadając za koordynacje nowych projektów w Spółce. Od marca 2023 w ramach kontraktu (Interim Management) Wojciech Piotrowski pełni funkcje Dyrektora Zarządzającego Przedsiębiorstwem ADW z branży budowalnej. Pan Wojciech Piotrowski: - nie wykonuje innej działalność poza Krynica Vitamin S.A., która jest konkurencyjna do działalności jaką będzie wykonywał w Krynica Vitamin S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; - nie spełnia warunków niezależności określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; - nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Krynica Vitamin S.A.

Inne komunikaty