Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

VGO Zawiadomienie Akcjonariusza o uczestnictwie w ofercie publicznej akcjo nowej emisji Spółki

Zarząd VIGO Photonics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym został powiadomiony przez akcjonariusza Spółki o zamiarze uczestniczenia w planowanej ofercie publicznej akcji nowej emisji serii F Spółki, która zostanie przeprowadzona na podstawie uchwały emisyjnej podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 listopada 2023 r.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-12-01
VGO Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii F oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w Statucie. Podstawa prawna
488,00
-2,66
2023-11-30
VGO Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.
488,00
0,00
2023-11-30
VGO Zawarcie umów objęcia akcji serii F Spółki oraz opłacenie akcji serii F. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przydziału akcji serii F.
488,00
0,00
2023-11-25
VGO Otrzymanie powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
490,00
0,00
2023-11-25
VGO Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
490,00
0,00
2023-11-24
VGO Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii F Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki. Zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania akcji.
469,00
0,00
2023-11-22
VGO Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii F Spółki. Zawarcie umowy plasowania akcji. Umowy lock-up ze Spółką i z niektórymi akcjonariuszami Spółki - korekta
439,00
+1,14
2023-11-21
VGO Rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii F Spółki. Zawarcie umowy plasowania akcji. Umowy lock-up ze Spółką i z niektórymi akcjonariuszami Spółki.
435,00
+0,92
2023-11-20
VGO Zawiadomienie Akcjonariusza o uczestnictwie w ofercie publicznej akcjo nowej emisji Spółki
435,00
0,00
2023-11-20
VGO POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
433,00
+2,08