Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REDDEV: strona spółki
20.11.2023, 19:23

RDS Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki RED DEV STUDIO S.A. z w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2023 z dn. 14 listopada 2023 r. informującego o powołaniu Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ukonstytuowania się w sposób następujący:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Marton 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Garus 3.Członek Rady Nadzorczej Aleksander Lempert 4.Członek Rady Nadzorczej Pan Paweł Wojciechowski 5.Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Zakrzewska 6. Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Wenc Jednocześnie Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej RED DEV STUDIO S.A., które stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw §10 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty