Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REDDEV: strona spółki
20.11.2023, 19:31

RDS Powołanie Członka Zarządu Spółki Red Dev Studio S.A.

Zarząd Spółki Red Dev Studio S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Red Dev Studio S.A. podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu:
- Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w powiązaniu z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty