Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BRAND24: strona spółki
20.11.2023, 20:50

B24 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

Zarząd Brand24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Emitent] informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1258/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Giełda] z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A., Giełda stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18.162 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] kodem "PLBRN2400070". Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 24 listopada 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 24 listopada 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLBRN2400013".

Inne komunikaty