Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DBENERGY: strona spółki
20.11.2023, 20:42

DBE Zawarcie istotnej umowy dot. internacjonalizacji

Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku Spółka zawarła umowę o współpracy z EFESO Consulting z siedzibą w Paryżu, Francja ("EFESO"), przedmiotem której jest określenie zasad wspólnej realizacji usług doradczych dla klientów EFESO Consulting z zakresu efektywności energetycznej.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest związane z realizacją celu emisyjnego Emitenta dotyczącego intensyfikacji działań w zakresie internacjonalizacji działalności DB Energy SA, a także jest następstwem podpisanego w marcu 2023 roku listu intencyjnego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2023. Strony ustaliły, że wspólna realizacja usług doradczych dla klientów EFESO Consulting będzie opierała się na bliskiej kooperacji Willbee Energy GmbH (spółki zależnej Emitenta) oraz EFESO Belgium SA (podmiot z grupy EFESO Consulting). Przedmiotowe ustrukturyzowanie współpracy poprzez dedykowane podmioty pozwoli na sprawniejszą i bardziej efektywną obsługę wszystkich klientów EFESO, na wszystkich rynkach, na których EFESO jest aktywne, a także stanowić będzie krok do integracji procesów biznesowych pomiędzy organizacjami. Świadczenie przez Grupę DB Energy usług na rzecz EFESO Consulting będzie rozliczane w oparciu o wynagrodzenie zmienne zależne od zaangażowania czasowego pracowników Grupy Kapitałowej DB Energy w dany projekt konsultingowy. Ponadto strony, określiły, że jeśli projekty konsultingowe będą prowadziły do wdrażania inwestycji energooszczędnych u klientów EFESO, to realizację tych projektów będzie prowadziło DB Energy. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane w modelu Generalnego Wykonawstwa lub w modelu ESCO. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta.

Inne komunikaty