Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ASE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 maja 2024 r. w Warszawie („ZWZ”):
1. Asseco International A.S. – z liczbą głosów 26 407 081, co stanowiło 66,34 % głosów na ZWZ oraz co stanowi 50,89% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - z liczbą głosów 8 712 000, co stanowiło 21,89 % głosów na ZWZ oraz co stanowi 16,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty