Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PCR Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2024 r.

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 20 maja 2024 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty