Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
22.05.2024, 16:36

TRK Informacja o odwołaniu Członków Zarządu

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 KSH, podjęła uchwały o:
- odwołaniu Pana Jakuba Lechowicza z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 r., - odwołaniu Pana Jerzego Pazury z Zarządu i funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 maja 2024 r. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty