Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
24.05.2024, 17:39

TRK Informacja o odwołaniu Prezesa Zarządu

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 KSH oraz § 10 ust. 6 i § 22 ust. 2 pkt 1, podjęła uchwałę o odwołaniu, z chwilą podjęcia przedmiotowej uchwały, Pana Arkadiusza Arciszewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu utraty zaufania z uwagi na toczące się postępowanie karne dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty