Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
3RGAMES: strona spółki
27.05.2024, 17:38

3RG Rekomendacja dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. Osiągnięty przez Spółkę w roku 2023 zysk netto w wysokości 612.920,51 zł Zarząd Spółki rekomenduje w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Spółka informuje, iż powyższa propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty